L?žařský v?cv?k. (37 úloh)
návod | zmenšit písmo | dopisovat písmena klávesnicí |
Nedá se nic dělat, jak řekla paní učitelka tělesné vchovy, lžařský vcvk mus absolvovat každý. Jenom ten, kdo přinese lékařské potvrzení nebo kdo v den odjezdu onemocní, bude omluven. Moje námtka, že nechci jet, protože nemám rád zmu, neuspla. Kdy jsem si musel poprvé v životě obout lžařské boty, zdálo se mi, že už to nemže bt horší. Ale mohlo, na boty toti přišl ještě lže. Od té chvle jsem si připadal jako svj vlastní pomník: stejně ký, stejně neobratný. Svěkové, kteří se nebál držet se v mé blzkosti, hodně vpovídají, že jsem sochu připomnal i stlem jízdy. Hned při třetím sjezdu, kdy se m samotnému zdálo, že už se lepším, jsem zmzel v nedalekém lesku. Socha by se pravděpodobně takovým pádem, jaký se mi podařil, nenapravtelně rotříštila. Já jsem s však jenom zloml levou nohu, pravou ruku a klíční kost, a tak vlastně vcvk nemohl dopadnout lépe. Na hory, jak se zdá, už nikdy nemusm, a ta b sádra, ta m tolik sluší! 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %          

Pokud vyplníte následující údaje, můžete odeslat výsledek cvičení na libovolnou e-mailovou adresu.

Jméno:    Třída:    E-mail příjemce: 

                

Návod - instrukce pro práci:
  • velikost textu si můžete upravit: zmenšit písmo - nastavte před zahájením práce
  • chybějící písmena doplňujte výběrem z rozbalovacího seznamu.
  • dopisovat písmena klávesnicí
  • pokud pole po vyplnění opustíte, není již možná oprava jednotlivé odpovědi
  • odpovědi jsou okamžitě vyhodnoceny a správné odpovědi jsou zobrazeny zelenou barvou, špatné odpovědi červeně
  • za každou správnou odpověď se přičítá jeden bod, výsledek je vyjádřen jako % správných odpovědí z celkového počtu úloh
  • mezi poli se přesunujte vpřed pomocí klávesy TAB (zpět - SHIFT+TAB) nebo myší
[Cvičení: L?žařský v?cv?k.]   [Celkem použito: 56025 x.]   [Naposledy použito dne: 22.12.2014]   [© 2014 Jiří Husa]
nahoru |